Tant al PSPV d'Olocau com a Compromís m'agradaria fer-los unes preguntes

Responder

AutorD.N.V.
18/05/2015

Quin percentatge dels fills o nets dels candidats, menors de 12 anys, estudia actualment a l'escola pública d'Olocau i quants ho fan fora?

Als membres del PSPV m'agradaria preguntar-los:

- Si a les previsions econòmiques de dèficit pels pròxims anys, que han publicat, estan comptabilitzades totes aquells diners que cal tornar en el futur, per exemple el que haurem de tornar AQUALIA. Esta comptabilitzada la reclamació de 900.000 Euros (no tinc xifres exactes). Podrien aclarir-me també el perquè hem de pagar i a quines persones deurem pagar?

- Quants diners ha suposat per les arques públiques, l'aparcament públic que van inaugurar al principi de legislatura (i que hui es tancat)? M'agradaria que publicaren els costos amb el nivell més gran de detall possible.

Als membres de Compromís m'agradaria preguntar-los:

- Quines coses pensen canviar pel que fa a la política lingüística, en altres paraules, quines anomalies haveu detectat durant l'actual legislatura? (Si és que haveu detectat alguna).

- Sou coneixedors de si s'han produït actuacions contràries als vostres criteris medi ambientals en la passada legislatura per part de l'actual corporació? (Podríeu dir quines haveu detectat vosaltres, en cas afirmatiu).

- Teniu previst fer alguna remodelació de la Plaça/Carrer Major?

- En referencia als parcs infantils, continuareu amb les polítiques actuals? (Que fareu diferent).

- Quant a les polítiques de seguretat vial, quins errors haveu detectat, i com els resoldreu?

- Teniu previst fer alguna actuació per potenciar o afavorir el teixit industrial al municipi? En cas afirmatiu, quines seran?

- Fareu canvis amb la gestió de la Casa Rural? Quins seran?

- L'ajuda per llibres de text de l'Ajuntament, continuara sent la mateixa per famílies que guanyen 90.000 euros bruts anuals, que per aquelles que no apleguen als 12000 euros bruts? O quin criteri fareu servir vosaltres?

- Continuareu amb les ajudes a les associacions, equip de futbol, etc. tal com es fa ara o quins criteris aplicareu?

Moltes gràcies.

AutorPSPV d'Olocau
19/05/2015

El conjunt de candidats del PSPV-PSOE tenen en eixa edat un fill i quatre nets, dels quals quatre van a escola pública i un a privada.

Per al PSPV-PSOE l'interés per la escola publica és prioritari i així ho demostra les actuacions fetes en aquesta legislatura, sempre contant en la direcció de l'escola i l'Ampa, junts han fet repetides visites a la Conselleria demanant la nova escola.

ACTUACIONS:

- Adquisició de parcel·la per edificar el nou col·legi públic i cedir-lo a la Conselleria per la seua construcció.

- Manteniment de les infraestructures.

- Ampliació de l'Escoleta Infantil.

- Servei de WIFI per conte de l'Ajuntament donat que la Conselleria no ho ha fet.

- Manteniment de l'ajuda adquisicions de llibres.

- Cessió de la Biblioteca per activitats escolars, ordinadors.

- Adequar segons normativa Conselleria, la Casa de la Cultura como a menxador escolar.

Respecte a AQUALIA:

La concessions data del 30/11/2006 per un període de 25 anys.

El cànon fixe era de 410.000 euros i el variable del 2% del consum.

Cada any s'aplica als costos d'explotació 16.400 euros per el tant aquets import són costos de explotació anuals i no cal comptabilitzar deute algun.

Respecte a la reclamació de 900.000 euros:

No estan comptabilitzades doncs estem en tràmits judicials per aclarir:

1 - Si tindrem l'obligació de pagar als propietaris que reclamen el seu dret.

2 - Determinar la quantitat a pagar en cas que és tinguera que fer per complir una sentència judicial que en tot cas tindrà que produir-se.

Per estes raons no procedeix comptabilitzar-lo.

Respecte a l'aparcament públic:

L'Ajuntament considera la conveniència de dotar a Olocau d'un aparcament públic a l'entrada del poble i que a més estiguera ben connectat amb aquest, de tal manera que es facilités i propiciés l'accés peatonal dels visitants.

Entén que l'espai que va triar és l'adequat atès que reuneix aquestes característiques.

Es va vincular mitjançant contracte, el seu ús i la pròpia existència del pàrquing a la utilització d'una entrada des de la carretera d'accés al poble, immediatament després del pont.

La propietat del local destinat a pàrquing entenia que aquest accés era possible i es formalitzà un contracte amb l'excepció que si aquest requisit no es complia, el contracte es poguera rescindir.

Vist que aquest requisit no va ser possible complir-ho, lamentant-ho molt atès que sempre hem considerat el lloc idoni per a aquest ús, vam haver de rescindir el contracte de mutu acord fins que judicialment els propietaris arriben a un acord que permeta tornar a posar en marxa aquest pàrquing.

Els costos d'adequació de l'espai per a pàrquing van rondar els 3.000 euros que es poden aprofitar si es torna a utilitzar el parquing.

AutorPSPV d'Olocau
20/05/2015

Rectifiquem els costos d'adequació 3.020,16 euros + 1.505,22 euros que correspon a l'ampliacio de la rampa der eixida per atendre la demanda de un veí.

Disculpes.

AutorVei
20/05/2015

Durant quatre anys han tingut assemblees informatives, ple en els que es pot preguntar, preguntes directes al consistori, publicacions, les actes que estan penjades en la web, etc.

Pràcticament tot el que diu ja ho sabem els veïns.

El que volem saber, en Olocau tenim possibilitat de preguntar i ser escoltats, fins ara clar.

AutorD.N.V.
21/05/2015

Candidats del PSPV, sembla que no m'he explicat bé, reformularé les preguntes per vorer si ens entenem:

- Quants d'eixos 5 xiquets, familiars dels candidats del PSPV, van a l'escola publica d'Olocau? (Tan sols els demane una xifra de l'1 al 5).

- Podrien publicar, ací mateix, la denúncia que ha rebut l'Ajuntament, perquè tots els veïns puguem comprovar perquè ens reclamen tants diners (estem parlant d'1 milió d'euros pràcticament) i quines persones són les que ho fan noms i cognoms a ser possible?

- Respecte AQUALIA, no sóc comptable ni res que se li semble, i no els he entés bé, disculpeu la meua ignorància:

En 2006 el govern del PSPV privatitza la gestió de l'aigua potable del poble d'Olocau per 25 anys, l'empresa que va quedar-se amb la gestió ja privada va ser AQUALIA, i l'Ajuntament va rebre d'AQUALIA 410.000 euros? (Sí o no).

Tinc un dubte, quan finalitze el contracte a 2031, d'eixos 410.000 euros els haurà de tornar l'Ajuntament o s'amortitzen amb el que ingressa AQUALIA dels rebuts de l'aigua pagats pels veïns d'Olocau?

- Parlen de costos d'adequació de l'aparcament municipal, però encara no sé què ens costà llogar l'aparcament, durant tot el temps que va estar obert?

Candidats de Compromís:

- Seria possible que responguéreu el que us he preguntat a VOSALTRES en el missatge anterior?

Moltes gràcies.

AutorJoan
22/05/2015

Res de res D.N.V. els de Compromis no responen a les teues preguntes.

A lo millor estan pensant o aguardant instruccions.

O pot ser estan molt ocupats en altres coses mes importants que respondre a un que té un vot o dos.

Responder

Comentar ahora