Incompatibilitat dels càrrecs publics

Responder

AutorVicent Navarro Sierra
12/03/2007

Tot el procés relacionat amb el els PAI, ha estat viciat des del seu inici. Des del mateix moment en què sorgix la idea, fins a l'últim tràmit realitzat ha seguit un camí al marge de l'ètica i l'estètica política, i amb una tramitació administrativa clarament irregular.

En primer lloc per que l'Alcalde d'Olocau va mantindre contacte durant mesos amb Maexpa, que ha sigut la promotora d'un dels PAI. Eixa empresa pretén desenvolupar un sector de sòl "no urbanitzable" on l'Alcalde y alguns familiars de l'Alcalde tenen interessos personals.

En primer lloc la Llei de Bases de Règim Local ordena abstindre's de participar, deliberar, votar, decidir i executar a tots aquells en què concórreguen les causes que la legislació de procediment administratiu determina.

La legislació de règim administratiu ordena abstindre's als que tenen interessos personals; als que tenen fins a un Quart grau de relació de consanguinitat o fins al segon grau d'afinitat amb aquells que tingueren interessos personals.

Ja amb açò és suficient perquè tots aquells que estan dins d'esta categorització s'abstinguen en tot el procediment.

Tot açò adquirix gravetat quan es posa de manifest la realitat del que es pretén. Que en definitiva és reclassificar sòl de "no urbanitzable" a "urbanitzable" amb la consegüent revaloració d'eixe mateix sòl.

És a dir, aquells que tingueren interessos personals i que ostentat càrrecs públics no s'abstingueren en el procediment, obtindrien un enorme enriquiment derivat d'una participació il·legal en un tràmit administratiu. Procediment que s'inicia des del moment que l'empresa Maexpa té un primer contacte amb alguna de les persones obligades a abstindre's, continua amb les deliberacions, la participació, la votació i l'execució del procediment. (Recordem que la norma és imperativa al dir que hauran d'abstindre's a participar en la deliberació, votació decisió i execució de tot assumpte.

A més ens haurem de preguntar si ha sigut determinant l'actuació dels membres de la corporació municipal d'Olocau. Que haurien d'haver-se abstingut.

Clarament si.

Perquè ha sigut determinant?

En primer lloc perquè va ser l'Alcalde qui en persona va mantindre el contacte i les negociacions des d'un inici amb l'empresa Maexpa, estant legalment afectat en la mesura que ell, i els seus familiars directes són propietaris d'una porció important de sòl en eixe sector.

Perquè va participar en les deliberacions prèvies a la presa de posició política.

Perquè va participar en les votacions i en la decisió d'inici del procediment de concurs.

Perquè ha sigut el responsable de tota la tramitació administrativa de les propostes de PAI.

I evidentment pretenia continuar participant en totes les decisions que estigueren relacionades amb l'adjudicació i execució d'eixos PAI.

En la seua condició d'Alcalde i màxim responsable del grup municipal condicionava i determinava l'opinió que la resta de membres del grup municipal podien deduir de les explicacions que es donaven a este tema.

Hauria de saber-se també si el Sr. secretari de l'Ajuntament va incorporar a l'expedient les advertències d'il·legalitat del procediment que es pretenia seguir (prèviament registrades).

Si no va ser així, el seu treball com a secretari general de l'Ajuntament d'Olocau deixa molt a desitjar.

L'article 29 de La Llei de Règim Jurídic permet la recusació d'aquells que tinguen interessos, segons els establit pel rartícle 28 d'eixa mateixa Llei.

Tot açò ens porta a discernir que tot el procediment esta viciat des d'un inici. Que és objecte de recurs davant dels tribunals contenciosos administratius i que es pot i ha de demanarse la suspensió del procediment administratiu fins que el tribunal decidisca sobre l'assumpte.

Hem d'entendre que es coneixien estes limitacions i els que haurien d'haver vetllat per la transparencia del procediment van fer cas omís.

No és possible entendre com s'ha arribat a esta situació.

Podem fer-nos moltes preguntes...

Cada u que valore les informacions i esdeveniments recents i que traga les seues pròpies conclusions.

AutorMaria
14/03/2007

Señor Navarro. Le felicito, me gustan sus argumentos y sobre todo, siempre que hace un escrito da la cara. Gracias.

AutorVeïna
14/03/2007

Jo també el felicite sobretot perquè inclús des de la distància ens ha obert els ulls a molts en açò dels PAI. Gràcies Senyor Navarro.

AutorReportera
14/03/2007

Sr Navarro, si tothom actuara com voste, encara que siga des de la distancia, les coses a Olocau serien molt diferents, es nota que estima al poble i esta disposat a ajudar i donar la cara quan fa falta.
Moltes Gracies en nom de molts.

AutorOreja
17/03/2007

Señor Vicente, gracias por su apoyo al pueblo, sin usted no hubieramos haber podido seguir con el tema del PAI. Gracias por su apoyo.

AutorTururú
18/03/2007

¿"HUBIERAMOS" "PODIDO" "HABER"? ¡no entiendo Oreja!.

AutorLD
18/03/2007

Tururu, ¿que eres catedratico en lengua? ¡Pues solo nos falta tener un censor de lectura, ¡con la tensioncilla que hay!.

Responder

Comentar ahora