La biblioteca municipal d'Olocau

Responder

AutorCasi-anònim
13/07/2006

Senyora Raquel, hem vull dirigir a vosté per que m'agradaria que millorara el servei públic que presta l'actual biblioteca municipal. Crec que en l'actualitat s'estan desaprofitades els recursos i això es podria resoldre, sense que calguen grans inversions. Jo crec que seria recomanable:

- Eliminar les barreres que dificulten l'access per persones discapacitades a la biblioteca (el mes probable es que pugueu obtindre ajudes d\'altres administracions).

- Traslladar alguns ordinadors, dels nous, a la llar dels jubilats per aconseguir:

* Acostar a la gent gran a Internet (per 0 Euros).

* Deixar espai lliure per poder llegir a la biblioteca (per 0 Euros).

- Obrir de dilluns a dissabte per que el servei aplegue a tots (Pot ser caldria reorganitzar horaris pactant-los amb el personal de l'Ajuntament, buscar becaris ...).

- Deixar funcionant la xarxa "WIFI" sense fils fins i tot quant la biblioteca estiga tancada, facilitant que els veins mes pròxims puguen accedir a internet (per 0 Euros). Això o fan altres biblioteques i les seus del PSOE a Madrid.

Estes recomanacions, no costen massa dines i permetrien fins i tot que abans d'acabar este mateix estiu ja puguem estar gaudint tots els veins d'un servei públic notablement millor. Ajudant a què amortitzarem l'equipament informàtic actual, que com tots sabem ens costa uns dines a tots els contribuents i en molt poc de temps queda obsolet.

Atentament un vei Casi-anònim.

Nota: Voldria demanar-vos que este missatge el publicareu a la web i el fereu aplegar a Raquel i a la resta de governants d'esta meravellosa vila.

Responder

Comentar ahora