Campanya informativa dirigida als ciutadans d'Olocau

Autor: PSPV-PSOE de Olocau
Fecha: 17/05/2007

Davant dels continus atacs patits per esta Coporació Municipal i perquè tingueu una informació veraç, per poder exercir de forma correcta el vostre dret al vot, vos fem saber que:

1. - Quan parlen de dos PAI mentixen.

A esta Corporació només li consta UN d'ells, el de Catxirulo de Turo.

En principi la proposta d'inici del PAI de Catxirulo de Turo s'admet a trámit considerant que permetía l'ordenació d'una bona part del territori, podent-se integrar les construccions que en el seu dia van fer sense control i dotar de serveis (carrers, parcs, clavegueram...) a esta part del terme municipal.

Es va admetre a tràmit perquè vam entendre que era positiva per al nostre municipi. El temps i la voluntat popular dirà si eixe espai s'ordena o no, de quina forma i per qui.

Es decidix paralitzar-lo posteriorment per diverses raons:

1ª La necessitat de realitzar un estudi més exahustiu del projecte presentat per a adequar-lo als interessos generals del nostre municipi i que foren els nostres ciutadans els que a través d'una consulta popular ho decidiren.

2ª Les critiques constructives rebudes, tant dels nostres simpatitzants com de persones alienes a la nostra ideologia politica, ens van fer replantejar-nos la decisió, paralitzant la tramitació de la proposta, inclús abans de la constitució de la plataforma anti PAI.

Amb tot i amb això, per part de JUAN ALONSO GARCIA DEL MORAL, INMACULADA ATANCE PALLARES, Mª ASCENSIÓN ARNAL NAVARRO, JUAN VALENTIN ZURRIAGA ZURRIAGA, VANESA BERGA SIERRA, y com a representants de l'Asociació en contra dels PAIs, per part de Dª PALOMA GUTIERREZ ESTÉVEZ, D. CARLOS SANTIAGO FEDERICO CUEVAS BELARTE, Dª Mª LUISA BOU CASTILLO, es va presentar denúncia contra regidors del PSOE, a pesar de NO HAVER-HI REQUALIFICAT NI UN SOL PAM DE TERRENY i per descomptat no haver-se beneficiat amb això. Durant la legislatura del PSOE no ha desaparegut ni un pam de terreny de propietat municipal.

El mínim que podien haver fet els que han criminalitzat la politica municipal era haver donat TOTA LA INFORMACIÓ al Jutjat, SENSE OCULTAR allò que els ha interessat.

La denúncia està en mans de la justicia, a la que deixem procedir al confiar en l'estat democràtic i la separació de poders que instaura la nostra Constitució, prestant la nostra col·laboració per a l'adequada instrucció i esclariment dels fets.

Ens reservem la facultat d'exercitar les possibles accions civils o penals contra els que difonen calúmnies, imputant-nos la comissió de fets susceptibles de qualificació penal, o ens injurien per qualsevol mitjà de publicitat, més enllà de la critica politica, que entenem enriquix tot procés electoral.

2. - RESPECTE AL CREIXEMENT DEL POBLE, se'ns recrimina que ha sigut nul, no obstant els resultats del padró municipal són els que són i reflectixen un creixement en l'última legislatura de 228 personaes, aproximadament el 15% d'elles en el nucli urbà. Un recomanable passeig pel poble ens permetrà apreciar les noves construccions de vivendes i les rehabilitades.

Amb el teu soport continuarem treballant pel creixement del municipi.

3. - QUANT A L'ACTIVITAT COMERCIAL, els comerciants tenen tot el nostre suport. Pels nostres detractors se'ns acusa de la falta d'activitat comercial, però ¿depenen de la Corporació Municipal els interessos comercials de particulars? Evidentment NO, no podem obligar els comerciant a obrir botigues ni a mantrindre-les si no els reporten beneficis. El que sí podem fer és incentivar el comerç i ens comprometem a buscar solucions al problema.

4. - LES INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES I EDUCATIVES depenen de la Generalitat. El que sí que resulta evident és que han d'augmentar conforme augmenta la nostra població i les nostres necessitats i així els ho farem entendre, facilitant la instal·lació de noves infraestructures per mitjà de donació de sòl.

El programa del PSOE definix clarament la nostra aposta de futur i donarem compte anual del compliment del mateix als veïns.

Fuente: PSPV-PSOE de Olocau.

Comentar ahora