Butlletí informatiu d'Esquerra Unida d'Olocau, abril 2008

Autor: EUPV de Olocau
Fecha: 01/04/2008

Les darreres eleccions municipals del 27 de maig a Olocau varen suposar un canvi de govern municipal, la pressa de possessió es va poduir a mitant juny, d'aixó fa ja mes de 9 mesos.

Es sabut que el nou Ajuntament es va trobar en arribar allí moltes coses desagradables, coses que no es sol·lucionen en poc de temps, pero el nou Ajuntament ja ha tingut temps de fer-se una idea del que hi ha i el poblé NECESSITA SABER com están les coses. Esquerra Unida en les diferents reunions de control del pacte de govern ha exigit que l'Ajuntament, com a tal, informe, pero como veieu, encara no hem tingut éxit.

Que hi ha sobre els temes urbanístics pendents?, Com han quedat els famosos PAI de Maexpa? Sobre l'auditoria?, Sobre els pressupostos per a 2008?, Sobre el projecte de nova escola?, Sobre el nou consultori?, Sobre el local de la joventut?, Sobre el menjar a casa?, Sobre les borses de treball gestionades democráticament? etc.

El poble NECESSITA SABER I TÉ DRET A SABER com están les coses i és hora de que l'Ajuntament, com a institució i en reunió pública informe a tots els que vullgen saber. Perqué fins el dia d'avuí, seguim tenint un poblé en blanc i negre que recorda massa al passat.

EU RECOLZA LA PROPOSTA DEL CONSULTORI AL CARRER MAJOR:

Els motius que han portat a EU a recolzar la proposta del consultori al Carrer Major, i per tant l'adquisició de la casa per a l'ampliació del consultori son els següents:

1er. El que es pretén fer es un PAC (projecte d'adequació del consultori), perqué aixó és el que recolza la Conselleria.

2ón. Sempre va a ser un Consultori, no va a ser un centre d'atenció primaria.

3er. A Olocau hi viuen moltes persones majors, i el lloc on es troba en estos moments es prou mes céntric que on es pensava fer. La farmacia és troba prácticament al costat, cosa important també.

4t. EU no ha estat mai d'acord amb el conveni signat entre l'anterior corporació i la familia Roca, perqué considerem que és lesiu per als interessos municipals.

Mes endavant informarem amb mes detall.

OLOCAU MEREIX UNA NOVA ESCOLA I UNA GUARDERÍA INFANTIL:

Tothom que ha volgut tindre accés a nosaltres, sap de massa quin ha sigut el motiu pel qual ens varem presentar a les passades eleccions municipals. Les nostres caréncies a nivell de sanitat, educació, urbanisme deshumanitzat i poc clar, la pasivitat en algunes actuacions i la massa activitat en altres, va fer que prenguerem part en la política a nivell local. Una de les qüestions que ens ha sorprés una vegada la nostra regidora va prendre part en la nova corporació, és la informació que s'havia donat per part d'algunes persones quant aseguraven que tenien els terrenys destinats per a la nova escola. És sorprenent, sorprenent perqué per a la creació del nou centre públic és necessari que l'Ajuntament oferisca uns terrenys els quals tinguen les característiques que demana la Conselleria. En este cas parlem de 5.500 m2, no parlem de qualsevol terreny, estem parlant d'uns terrenys que a Olocau per la seva situació geográfica no pot oferir enlloc. Aquesta tasca no haguera sigut tan difícil, si per part de l'anterior corporació, hagueren tingut cert interés en l'adquisició de sol públic per a mantindre i habilitar nous servéis per als que ací vivim. Com hem pogut comprovar, no ha sigut tan difícil habilitar un menjador escolar legalitzat al poblé. Aixó ha facilitat el dia a dia de moltes mares i pares integrats a la vida laboral, ha mantingut el nombre de nens a l'escola i facilitará la matriculació en el centre d'altres alumnes. Per part d'Esquerra Unida no anem a deixar de treballar i d'impulsar l'adquicició de terrenys per a la construcció del nou centre escolar, i esperem que prompte puga estar en marxa. Un dels projectes que prompte vorá la llum és la tan desitjada escoleta municipal per a xiquets menors de 3 anys. Tots sabem que ha sigut una asignatura pendent, que després de tants i tants anys dient-nos que era una tasca impossible ha fet falta un canvi de govern municipal per a que l'escoleta, prompte es faça una realitat. Aquesta s'ubicará en l'únic terreny que hi ha de propietat municipal, és a dir, al carrer de Les Piteres. Aixó demostra el bon treball que en tant poc de temps, i "sense cap experiencia" ha desenvolupat la nostra regidora a l'Ajuntament.

ROYAL STATE Y VANGUARD INVESTMENT:

Poco queda que explicar sobre el desastre ocurrido en la urbanización "Royal State", cuya constructora Vanguard Investment, con el acostumbrado "tu fes, tu fes, no pasa res" del anterior equipo de gobierno, pues eso... "anaven fent".

La agrupación de IU de Olocau reitera su apoyo a los afectados junto con el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de Olocau y ofrece su colaboración para ver como se puede arreglar este desaguisado que ha dejado en la calle a muchas familias trabajadoras.

CAUSES D'ABSTENCIO... PER ALS ALTRES:

El grup municipal socialista d'Olocau vol que s'anule l'acord del plenari de 05/12/2007 sobre l'adquisició de l'immoble de C/ Major, 47 al·legant causa d'abtenció de l'Alcaldessa per parentiu del propietari amb l'home d'aquesta i amistat dels regidors populars amb un dels copropietaris, per a la qual cosa presenten, fora de termini, recurs de reposició. Es dona el cas de que també existeix similar parentiu, sempre en grau llunyá, entre el mateix copropietari i la dona del portaveu socialista i anterior Alcalde, no obstant aixó ell tampoc es va abstindre en la mateixa votació. I és que les males costums costen molt de canviar.

ESQUERRA UNIDA D'OLOCAU JA TE SEU:

E.U. d'Olocau posa a disposició de tots els olocauins la seua seu en la Avinguda de la Font del Frare. Allí atendrem amb molt de gust a tots aquells que vullguen visitar-nos. L'horari d'atenció al poblé será els dissabtes de 17 a 19 hores.

I perqué ens fa vergonya veure com la nostra joventut no te on anar mes que al caixer de Caja Campo, posem la nostra seu a la seua disposició. Poden visitar-nos per a informar-se, fer-nos saber les seues inquietuds, xarrar amb nosaltres, a fer-se un sopar d'entrepá amb els seus amics, etc. Els la cedirem molt gustosament quan l'organització no la necessite.

Fuente: EUPV de Olocau.

Comentar ahora