EUPV de Olocau reclama la dimissió del gerent de Girsa

Autor: EUPV de Olocau
Fecha: 01/03/2006

Esquerra Unida ve demanant des de fa molt de temps el tancament de l'abocador que gestiona la Diputació de València mitjançant l'empresa Girsa.

El PP fins ara no ha fet cas de les advertències sobre la posible contaminació de les aigues i l'empresa continua utilitzant-li. Per aixó EU demana la dimisió del seu gerent.

El jutjat de Llíria té obertes unes diligencies sobre el cas ja que l'estudi detecta particules que destaquen per la seua "toxicitat" i que estan incloses en la llista de "contaminants prioritaris". Açó suposa que si el lixiviats que es filtren en els aqüifers són perillosos, els gasos que emanen de l'abocador també suposen un greu perill per al seu entorn.

A més, un informe judicial alerta del greu risc per a la salut de les persones. Aquest informe ha estat elaborat per l'ecotoxicòleg de l'Institut de Medicina Legal a petició del Jutjat de Llíria que diu que "les deficiències detectades en el disseny i la gestió de l'abocador, juntament amb les característiques dels residus dipositats i la seua evolució previsible, suposen un risc greu de contaminació sobre l'equilibri dels sistemes naturals i la salut de les persones".

Cal recordar que l'abocador està situat en la zona de la Serra Calderona (paratge protegit) i que les emissions de gasos ja están comprometent el desenvolupament de la vegetació pel fet de que estan matant part de la seua vegetació.

El Jutjat de Llíria ha remés tots els informes a la fiscalía de Medi Ambient, ja que podem estar front a un delicte ecològic dels tipificats en el Codi Penal en l'apartat de delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.

EUPV considera esta situació alarmant i perillosa amb l'agreujant que és una empresa pública depenent de la Diputació de València qui gestiona directament l'abocador on es vessen residus tòxics de manera il·legal.

Fuente: EUPV de Olocau.

Comentar ahora