Anunci d'apertura de l'oficina de Caixa Popular a Olocau

Autor: Ayuntamiento de Olocau
Fecha: 15/01/2016

La informació del tancament de l'Oficina de Caja Mar a Olocau va produir una gran preocupació en la població i molt especialment en la Corporacio Municipal, qui des de la seua presa de possessió en el 2011, i valorant la importancia de comptar amb una entitat financera en el Municipi, va canalitzar tot el seu potencial económic i activitat financera en aqueixa entitat.

L'existéncia d'una oficina bancária és fonamental per a mantenir un nivell de servéis concorde a les necessitats de la població i no podíem renunciar a ella.

Donat que aqueix esforç i dedicació per fer possible el manteniment de l'oficina actual no han donat el resultat cercat, ja que el tancament va a produir-se, la Corporació, i el seu Alcalde al capdavant, han dedicat tota la seua atenció al fet que el Municipi d'Olocau continuara comptant amb una entitat financera en el Municipi. Després d'aquests intensos dies de negociacions i reunions estem en condicions de donar-nos com a poble una bona noticia, TORNAREM EN UNS DIES A TENIR BANC.

CAIXA POPULAR s'instal-lará en el mateix local que fins ara ha ocupat Caja Mar. El proper dimecres 20-01-2016 a les 19:00 h., al Saló d'Actes Vila d'Olocau, aquesta Corporacio, juntament amb la Direccio de CAIXA POPULAR, celebrará una assemblea perqué els veïns coneguen de primera má els detalls de la instal-lació d'aquesta Oficina. La nostra corporacio posará tot el seu esforç a consolidar l'existéncia de CAIXA POPULAR a Olocau bolcant en ella tota la seua activitat financera perqué la seua presencia entre nosaltres siga permanent.

Fuente: Ayuntamiento de Olocau.

Anunci d'apertura de l'oficina de Caixa Popular a Olocau

Comentar ahora