La Junta de Govern Local concedeix subvencions a l'Associació de Veïns de l'Urbanització Pedralvilla i a l'Associació d'Ames de Casa d'Olocau

Autor: Ayuntamiento de Olocau
Fecha: 18/10/2013

Reunida la Junta de Govern Local per tal de revisar i acceptar l'informe de la Regidoría de Participació Ciutadana respecte a la concessió de subvencions a les associacions sol·licitants, emet la següent resolució:

1.- Concedir, segons l'informe favorable de la Regidoría de Participació, al projecte "Dinamització Infantil" presentat per l'Associació de Veïns de l'Urbanització Pedralvilla la subvenció sol·licitada per dur-lo a terme. Segons l'Article 7.1 de les bases, aquest import será, com a máxim, el 80% de la quantitat sol·licitada que, en aquest cas, ascendeix a 600 euros.

2.- Concedir, segons l'informe presentat per la Regidoría de Participació, al projecte "Espectacle Musical" presentat per l'Associació d'Ames de Casa d'Olocau la subvenció per dur-lo a terme. Segons l'article 7.1 de les Bases, aquest import será, com a máxim, el 80% de la quantitat sol·licitada que, en aquest cas, ascendeix a 440 euros. Aquesta subvenció se li otorga, per recomanació de la Regidoría de Participació i en atenció a l'ajornament produït en el procés del que en cap cas és responsable l'Associació d'Ames de Casa d'Olocau, encara que a hores d'ara no ha presentat tota la documentació requerida per les bases. Cal redamar-hi, a l'Associació d'Ames de Casa d'Olocau, el certificat emitit per la mateixa, en rao al que s'indica als punts 4 i 6 de les bases.

3.- Ordenar, a la Regidoría d'Hisenda, el pagament del 100% de les subvencions concedides ja que, com especifica l'article 10.2, l'activitat ha sigut realitzada abans de la concesió de la subvenció.

Fuente: Ayuntamiento de Olocau.

La Junta de Govern Local concedeix subvencions a l'Associació de Veïns de l'Urbanització Pedralvilla i a l'Associació d'Ames de Casa d'Olocau

Comentar ahora