Escola d'estiu 2012 a Olocau

Autor: Ayuntamiento de Olocau
Fecha: 09/05/2012

El següent projecte d'Escoleta d'estiu és una proposta educativa adreçada a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys (educació infantil i primària). Té com a finalitat donar un contingut lúdic i educatiu al temps lliure del període de vacances escolars d'estiu alhora que, pretén oferir un servei que permeta la conciliació de vida laboral i familiar cobrint part de la franja horària que els pares necessiten per atendre les seues obligacions laborals.

OBJECTIUS:

Objectius generals:

Ofertar una proposta lúdico-educativa que permeta als participants gaudir d'una programació que gestione de manera formativa, dinàmica i lúdica el període de vacances estiuenc.

Desenvolupar un projecte que mitjançant el centre d'interés "l'escola dels somnis" permeta treballar de manera globalitzada diferents aspectes de formació, d'hàbits i lúdics.

Objectius específics:

Possibilitar la conciliació del món laboral i familiar atenent les necessitats parentals durant els període de vacances escolar.

Potenciar el desenvolupament integral dels participants atenent els aspectes intel·lectuals, socio-afectius i físics a través d'una programació d'activitats adaptada a les diferents franges d'edats.

Fomentar l'adquisició de valors socials tals com la convivència tolerant, la solidaritat, el respecte a la diversitat dels individus, el respecte al medi ambient, el respecte a les diferents tradicions culturals...

Promoure l'adquisició i consolidació d'hàbits saludables i habilitats socials que afavorisquen la convivència i la relació de grup.

METODOLOGIA:

La metodologia girarà al voltant del món de l'art amb un projecte titulat "L'escola dels somnis" i que fa un recorregut didàctic per les representacions artístiques més importants al llarg de la història de la humanitat.

Una metodologia basada en la participació en activitats lúdiques i educatives que treballen diferents àmbits com ara l'expressió artística, la creativitat, la imaginació, les manualitzacions... Cadascuna de les activitats s'adaptarà al marge d'edat dels participants per la qual cosa establirem dos grups atenent la diversitat dels participants i que estaran atesos per un monitor cadascun d'ells.

ACTIVITATS:

Les diferents activitats se seqüenciaran seguint el model que s'adjunta dessota tot i que puguen sogir alguns canvis originats per l'adapatació de l'activitat als diferents participants.

Programació:

09:00-09:30 Acollida
09:30-10:00 Esmorzar
10:00-11:00 Taller
11:00-12:30 Piscina
12:30-13:00 Endreç i acomiadament.

Planing de tallers:

Dia 01 Quadres gegants
Dia 02 Fem art: bossa reciclada
Dia 03 Racó de l'escultor: figures amb flocs de dacsa
Dia 04 Racó de l'artista: quadres amb escuradents
Dia 05 Art natural: ambientadors
Dia 06 Museu: quadres en miniatura
Dia 07 Taller de l'artesà: abaloris amb feltre
Dia 08 Art modern: collage
Dia 09 Decorem: portanotes de tulipa
Dia 10 Graffiti amb guix
Dia 11 Fem art: ponpons amb llana
Dia 12 Art del móm: mandala
Dia 13 Els nostres pintors: quadre de miró
Dia 14 Art rupestre: quadres prehistòrics
Dia 15 Sóc un artista: autoretrat collage
Dia 16 Quanta tela: marc de fotos
Dia 17 Taller de l'artesà: bombonera
Dia 18 Fem art: abaloris reciclats
Dia 19 Art del món: cartutx del faraó
Dia 20 Festa de cloenda

RECURSOS:

Recursos humans: un monitor per a cadascun del grups que atendrà un màxim de 15 xiquets/xiquetes. Total: dos monitors. Es prioritzarà la contractació de personal local en el supòsit que estiguen en possessió de la titulació exigida o que puguen acreditar experiència en projectes semblants.

Coordinació tècnica: a càrrec de Sénia Activitats Educatives C.B.

HORARIS I DATES DE REALITZACIÓ:

De dilluns a divendres del 2 al 27 de juliol (quatre setmanes) en horari de 09 a 13 hores. Reunió informativa que es realitzarà de bestreta per a presentar els monitors als pares i mares, així com la dinamització del projecte de l'escoleta i les activitats.

NOMBRE DE PLAÇES I TÉRMINI D'INSCRIPCIÓ:

El nombre de plaçes ofertades serà de 30 entre xiquets i xiquetes.

El términi per presentar-hi la sol·licitut de preinscripció comença el dia 9 de maig i finalitzarà el dia 29 del present mes de maig a les 14:00 hores.

Ompliu una de les dues fitxes de preinscripció, valencià o castellà, i porteu-la a les oficines municipals a hores d'oficina.

Les plaçes s'adjudicaran per ordre de recepció de sol·licituts fins a cobrir el nombre total de xiquets i xiquetes.

Fuente: Ayuntamiento de Olocau.

Comentar ahora